SOCIAL WORK: BETWEEN THEORY AND PRAXIS

Keywords: Social problems, social work, social worker, social contract, human person.

Abstract

 The need for social work arises in the context of the emergence of social and personal problems. Performing this role, like any other professional job, requires the employee to have appropriate knowledge, skills and competences. Moreover, this type of work assumes that a social worker has certain characterological traits. They are: empathy, easy contact with others, respect for other people and selflessness. Only having such character traits, a social worker can effectively fulfill his role.

References

Bardel, M., Gadacz, T. (2004). Osoba, in: Szlachta, B. (Ed.). Słownik Społeczny. Kraków: Wydawnictwo WAM. [in Poland].
Bartnik, C. S. (2009). Dogmatyka katolicka, Vol. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL. [in Poland].
Constable, R. (1999). Theoretical Perspective in School Social Work, in: Constable, R., McDonald, S., & Flynn, J. P. (Eds.). School Social Work. Practice, Policy, and Research Perspective. Chicago: Lyceum Books. [in English].
Czarnecki, P. (2012). Teoria pracy socjalnej. Społeczeństwo i Edukacja, No. 2., 403 – 428. [in Poland].
Hőffner, J. (1999). Chrześcijańska nauka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji ATK. [in Poland].
Jęczmień, J. (2017). Człowiek jest osobą. Personalistyczna koncepcja człowieka Karola Wojtyły w pracy socjalnej, in: Szot, L., & Świerczek, A. (Red.). Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku. (1. wyd., T. 1). Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. [in Poland].
Julian, J. (1973). Social problems. New York: Appleton-Century-Crofts. [in English].
Kowalski, S., (2008). Teoretyczne podstawy pracy socjalnej. Związek z nauką i kryteriami zawodowymi in: Trafiałek, E. (Ed.). Profesjonalna praca socjalna: warunki skuteczności, doświadczenia, kierunki zmian. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska. [in Poland].
Luczyńska, M., Olech, A. (2013). Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Warszawa: CRZL. [in Poland].
Nagórny, J. (1997). Posłannictwo chrześcijańskie w świecie. Lublin: Świat i wspólnota. [in Poland].
Paul II, John. (1987). Sollicitudo Rei Socialis. Rome. [in English].
Piwowarski, W. (1983). Zasady społeczne w encyklice Jana Pawła II Laborem exercens, in: Krucina, J. (Ed.). Jan Paweł II. Laborem exercens. Powołana do pracy. Tekst i komentarz. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. [in Poland].
Piwowarski, W. (1993). ABC katolickiej nauki społecznej. Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne. [in Poland].
Second Vatican Council. (1965). Pastoral Constitution on the Chruch in the Modern World Gaudium et spes. Rome. [in English].
Skorowski, H. (2004). Prawa człowieka, in: Szlachta, B. (Ed.). Słownik Społeczny. Kraków: Wydawnictwo WAM. [in Poland].
Szot, L. (2017). Praca socjalna w polskim systemie pomocy społecznej, in: Duda, M., Szot, L., Świerczek, A. (Eds.). Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku. Kraków: Wydział Nauk Społecznych. [in Poland].
Ustawa o pomocy społecznej. (12 marca 2004). Dz. U., No. 64. Rada Ministrów Min. Właściwy DS Zabezpieczenia Społecznego: SEJM. [in Poland].
Wojtyła, K. (1996). Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: TN KUL. [in Poland].

Abstract views: 207
PDF Downloads: 145
Published
2018-12-20
How to Cite
Majkowski, W., Batjuk, A., & Orlova, O. (2018). SOCIAL WORK: BETWEEN THEORY AND PRAXIS. Scientific Journal of Polonia University, 31(6), 116-123. https://doi.org/10.23856/3111