CURRENT GLOBALIZATION TRENDS

  • Volodymyr Kulishov Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman" (Ukraine) / Visiting Professor of Polonia University in Czestochowa

Abstract

This article deals with the issue of globalization and its impact on eco- nomic processes in countries worldwide with different economic systems; an- alyzes the current state of the world economy and the contribution of national and foreign researches to the development of economic science.

References

Валлерстайн И. Конец знакомого мира, социологии ХХІ века. / Пер. с англ. / Москва, 2003. – 348 с.

Кулішов В.В. Глобальна економіка. Навчальний посібник. - Львів: Магнолія 2006, 2011. - 208 с.

Кулішов В. В. Основи ринкової економіки. Підручник / В. В.

Кулішов, М. В. Вачевський, О. С. Падалка – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 472 с.

Одягайло Б.М. Міжнародна економіка. Навчальний посібник. / Б.М.

Одягайло. - 2-ге вид. випр. і доп. - К. : Знання, 2006. – 432 с.

Кочетов З.Г. Геозкономика. Освоение мирового зкономического пространства. Учебник / З.Г. Кочетов. - М.: Норма, 2006. - 480 с.

Гальчинський А. Методологія аналізу економічної глобалізації: логіка оновлення / А. Гальчинський // Економіка України. - 2009. - № 1. - С. 5.

Кастельс М. Інформаційна епоха : економіка, суспільство і культура / пер. з англ. за наук. ред. О.І. Шкаратана. - М.: ГУ ВШЕ, 2000. – 464 с.

Шепелев М. А. Глобальный мир, ORDO NUOVO и новая политическая наука / М.А. Шепелєв. - Днепропетровск: Журфонд, 2002. - 304 с.

Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України / Н.В. Стукало. - Д.: Інновація, 2006. - 248 с.

Дахно 1.1. Міжнародна економіка. Навчальний посібник. / І.І. Дахно. - 3-тє вид., стер. - К. : МАУП, 2007. - 248 с.

Кулішов В.В. Піча В.М. та ін. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ. - Львів: Новий Світ – 2000, 2014. - 516 с.

Беттлер А. Контури мира в первой половине XXI века и чуть далее / Беттлер А. // Мировая зкономика и международные отношения. - 2002. - № 1. - С. 73-80.

Павленко Ю. Ієрархічні та мережеві структури в суспільно- економічній історії людства / Ю. Павленко // Економічна теорія. - 2007. - № 1. - С. 15.


Abstract views: 172
PDF Downloads: 79
Published
2014-09-13
How to Cite
Kulishov, V. (2014). CURRENT GLOBALIZATION TRENDS. Scientific Journal of Polonia University, 11(4), 33-44. https://doi.org/10.23856/1103