ACCESS TO PRACTICE AS A LAWYER BASED ON DATA FROM THE DISTRICT BAR COUNCIL IN OPOLE

Keywords: profession of public trust, advocate, access to work.

Abstract

Lawyer is a legal profession of public trust who has been appointed to provide legal assistance, shape and apply the law, as well as to cooperate in the field of protection of civil rights and freedoms. This is one of the professions that focus on serving personal human needs and is additionally associated with receiving information about personal life. Therefore, the profession of lawyer must be organized in such a way that it can justify public conviction regarding the proper use of information about the individual that is needed in the course of services rendered (Wyrok TK, 7 maja 2002).

References

Nowe zasady przeprowadzania egzaminu adwokackiego w 2016 roku. [Electronic resource]. Retrieved from http://www.ora.kielce.pl/a,372,NOWE_ZASADY_ PRZEPROWADZANIA_ EGZAMINU_ADWOKACKIEGO_w_2016_r.html]. [in Polish].

Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej przyjęty uchwałą, nr 55/2011 NRA, 19 listopada 2011 r. Wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą, nr 21/2014 NRA, 22 listopada 2014 r. Oraz uchwałą, nr 51/2015 NRA, 13 listopada 2015 r. – t.j. w formie obwieszczenia Prezydium NRA z 15 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej. [in Polish].

Ustawa, 13 czerwca 2013 r. O zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Dziennik Ustaw, 2013, poz. 829. [in Polish].

Ustawa, 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Dziennik Ustaw, Nr 16 poz. 124 z późn. zm.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 7 maja 2002 r., sygn. akt SK. 20/00. Dziennik Ustaw, 2002, nr. 66, poz.611. [in Polish].

Wyrok WSA w Warszawie z 20 września 2006 r., sygn. VI SA/Wa 1203/06. [in Polish].


Abstract views: 101
PDF Downloads: 53
Published
2019-11-26
How to Cite
Wiatrowski, J., & Czekała, B. (2019). ACCESS TO PRACTICE AS A LAWYER BASED ON DATA FROM THE DISTRICT BAR COUNCIL IN OPOLE. Scientific Journal of Polonia University, 36(5), 32-40. https://doi.org/10.23856/3603

Most read articles by the same author(s)