INTERCULTURAL COMMUNICATION IN LANGUAGE EDUCATION AT THE MODERN ECONOMIC UNIVERSITY (ON THE EXAMPLE OF STUDYING POLISH AS A FOREIGN LANGUAGE)

Keywords: cross-cultural communication, Polish language, modelling of situation, professional education, lexicography, branch and language dictionaries.

Abstract

The article is devoted to the problems of the use of cross-cultural communication in language education in modern economic university on the example of studies of Polish as a foreign language. Special attention is paid to introduction of design of situation of professional activity in the educational process, also to research work as an element of increase of the intercultural communication on studying Polish as a foreign language. It is underlined that the lexicographic component of professional education of students-economists is an important part of educational work.

References

Domagalski, S. (2008). Wielki słownik polsko-ukraiński ukraińsko-polski z rozszerzoną terminologią współczesnego biznesu. Warszawa: Wydawnictwo REA. [in Polish].

Doroszewski, W. etc. (1958–1969), Słownik języka polskiego, tomy I-X + Suplement, tom XI. Warszawa: Wyd.: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [in Polish].

Dunaj, B. (2009). Wielki słownik języka polskiego. Warszawa: Buchmann. [in Polish].

Kniazjan, М. О. (1998). Edukacyjno-badawcza działalność studentów jako środek aktualizacji fachowo znaczących wiedz (na podstawie studiowania języków obcych). Odessa: Południowoukraiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego. [in Ukrainian].

Korol, S. W. (2008). Specyfika nauczania języków obcych studentów uniwersytetów technicznych. Biuletyn Zapor. Uniw. Narodow, Seria: Nauki peagogiczne, no.1, 127-132. [in Ukrainian].

Markowski, A. (2000). Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [in Polish].

Matosek, M. (2016). Przedsiębiorcy „za miedzą” – zachowania biznesowe mieszkańców krajów sąsiadujących z Polską Wschodnią. Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Ekonomia, 12 (2), 141–155. [in Polish].

Onyszczenko, O. (2013). Jak będą nauczały cudzoziemców w Ukrainie. Portal Osvita.ua. [Electronic resource]. Retrieved from http://osvita.ua/vnz/high_school/33643/. [in Ukrainian].

Praktyczny słownik polsko-ukraiński i ukraińsko-polski. (2017). Ukrajinsko-polskyj, polsko-ukrajinskyj praktycznyj słownyk. Warszawa: LINGEA. [in Polish].

Słownik polsko-ukraiński i ukraińsko-polski (2008). Kijów: Dom Wydawniczy „Czumacki Szlach”.

Stoppa, J. Jan. (1993). Wielojęzyczny słownik zwrotów handlowych. Gdańsk: Wyd. Exter. [in Polish].

Syniawskyj, O. (1941). Normy literackiego języka ukraińskiego. Lwów: Ukraińskie wydawnictwo. [in Ukrainian].

Taranenko, O. О. (2004). Leksykografia. Encyklopedia "Język ukraiński". Kijów: Wydawnictwo "Ukraińska encyklopedia" іm. М.P.Bażana. [in Polish].


Abstract views: 172
PDF Downloads: 67
Published
2019-11-26
How to Cite
BondаrchukL., & PodgurskаT. (2019). INTERCULTURAL COMMUNICATION IN LANGUAGE EDUCATION AT THE MODERN ECONOMIC UNIVERSITY (ON THE EXAMPLE OF STUDYING POLISH AS A FOREIGN LANGUAGE). Scientific Journal of Polonia University, 36(5), 59-66. https://doi.org/10.23856/3606