OCCUPATIONAL BURNOUT OF NURSES OF THE PSYCHIATRIC WARD OF THE SPECIALISED HOSPITAL IN CZESTOCHOWA

Keywords: burnout, stress, job, physical and mental exhaustion, the index of occupational burnout, remedial and preventive measures.

Abstract

This article touches on the problem of burnout, which is caused by stress in every job, and is manifested in physical and mental exhaustion, a tendency to irritation and boredom. Occurrence of burnout in a working person will be associated with individual personality traits and functioning in the workplace. The purpose of the work is to determine to what extent the studied group was affected by occupational burnout. The study was conducted on 23 female nurses working in the Psychiatric Department of the Specialist Hospital in Częstochowa. Christina Maslach's occupational burnout questionnaire was used for the purpose of the study. The questionnaire consists of 22 closed questions and two yes or no answers. Subjects completed the anonymous survey questionnaire. The entire group of respondents was examined in three aspects of burnout: emotional burnout, depersonalization and job satisfaction. The rate of emotional exhaustion was 80%, depersonalization 64%, professional satisfaction 68%. The index of occupational burnout syndrome among nurses of the Psychiatric Ward of the Specialist Hospital in Częstochowa is high. It is difficult to assess how much it threatens the functioning of individuals. There is no doubt that remedial and preventive measures should be taken as soon as possible, not only by the individual but also by the employer. Burnout can affect anyone who over-exploits their strength at work for the benefit of others, without caring for their own mental health.

References

Anczewska, M., Świtaj, P., Roszcyńska, J. (2015). Wypalenie zawodowe. Postępy psychiatrii i neurologii, 14(2), 66 – 67. [in Polish].

Badora, B., Czeredrecka, D. (2011). Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków: Impuls. [in Polish].

Becelewska, D. (2004). Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej. Katowice: Śląsk. [in Polish].

Berman, E. (2013). Superwizja psychoanalityczna: rozwój intersubiektywny. Dialogi, 3/4. [in Polish].

Burisch, M. (2000). W poszukiwaniu teorii- przemyślenia na temat natury i etiologii wypalenia, [w:] Sęk, H. (Ed.). Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: Wyd. PWN. [in Polish].

Dąbrowska, M. (2005). Zjawisko wypalenia wśród matek dzieci niepełnosprawnych. Kraków: Impuls. [in Polish].

Fengel, J. (2009). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: Wydawnictwo GWP. [in Polish].

Gajewska, G. (2004). Poczucie wsparcia społecznego u uczniów i wychowanków. Problemy opiekuńczo- wychowawcze, Nr 2, 8-13. [in Polish].

Gawkowska, A. (2005). Grupy pedagogicznej samopomocy. Głos Nauczycielski, No. 20, 10. [in Polish].

Gilbert, M. C., Evans, K. (2012). Superwizja w psychoterapii. Gdańsk: Wydawnictwo GWP. [in Polish].

Greenstone, L., Leviton, S. (2009). Interwencja kryzysowa. Gdańsk: Wydawnictwo GWP. [in Polish].

Gretkowski, A. (2006). Misterium bólu, cierpienia i śmierci, Płock: Novum. [in Polish].

Gretkowski, Ks. A., Zbyrad, T. (2009). Zjawisko wypalenia wśród duchowieństwa. Miesięcznik pasterski płocki, 3, 154-156. [in Polish].

James, K., Gilliland, B. (2017). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA. [in Polish].

Jankowska, M., Starzomsk,a M. (2011). Kryzys: pułapka czy szansa. Kraków: Wydawnictwo Naukowe ”Akapit” . [in Polish].

Książek, I., Książek, J. (2007). Badanie pielęgniarskie. Obciążenie psychiczne i stres. Magazyn pielęgniarki i położnej, 3, 20–23. [in Polish].

Kubacka-Jasiecka, D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa: WAIP. [in Polish].

Maslach, C. (2010). Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej, [w:] Sęk, H. (Ed.). Wypalenie zawodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [in Polish].

Materiały wewnętrzne Wydziału Polityki Społecznej w Kielcach. (2012). Zmiany w kierunku kształcenia pracowników socjalnych. Kielce. [in Polish].

Pines, A. (2014). Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej, [w:] Sęk, H. (Ed.). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo PWN. [in Polish].

Preizner, M. (2013). Ja wygrywam – Ty wygrywasz. Niebieska linia, 1(84), 24. [in Polish].

Rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 10 września 1996 r. Dz. U. Nr. 114, poz. 545 do prac wzbronionych kobietom, zalicza się m.in., ręczne przenoszenie i podnoszenie ciężarów o masie przekraczającej 12 kg przy pracy stałej, 20 kg przy pracy dorywczej, przewożenie ciężarów o masie przekraczającej 80 kg przy przewożeniu na wózkach. [in Polish].

Schaufeli, W. B., Enzmann, D., Girault, N. (2004). Przegląd metod pomiaru wypalenia zawodowego, [w:] Sęk, H. (Ed.). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa: Wyd. PWN, s.112-113. [in Polish].

Sęk, H. (2007). Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizm, zapobieganie. Warszawa: Wyd. PWN. [in Polish].

Szczepaniak, Ks. L. (2003). Moralne problemy związane ze szpitalną opieką służby medycznej. Kraków: Wyd. Księży Sercanów. [in Polish].

Tucholska, S. (2001). Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju. Przegląd Psychologiczny, t. 44, nr. 3, 301 – 307. [in Polish].

Wielgus, A., Tomaszewski, ks. J. (2013). Wypalenie zawodowe. Kraków: Wyd. M. [in Polish].

Wilczek-Rużyczka, E. (2014). Wypalenie zawodowe pracowników medycznych. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer SA. [in Polish].

Wilczek-Rużyczka, E., Król, M. (2003). Poziom stresu i style radzenia sobie z nim u pielęgniarek psychiatrycznych. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, sectio D, vol. LVIII, suppl. XIII, 279, 431–435. [in Polish].


Abstract views: 176
PDF Downloads: 104
Published
2019-11-26
How to Cite
Mizerska, K., Krupińska, E., & Matulníková, Ľudmila. (2019). OCCUPATIONAL BURNOUT OF NURSES OF THE PSYCHIATRIC WARD OF THE SPECIALISED HOSPITAL IN CZESTOCHOWA. Scientific Journal of Polonia University, 36(5), 124-138. https://doi.org/10.23856/3615