Kryński, Andrzej. 2014. “NIEWYDOLNOŚĆ SYSTEMU SPOŁECZNEGO JAKO PRZYCZYNA UBÓSTWA MATERIALNEGO I KULTUROWEGO”. Scientific Journal of Polonia University 9 (2), 109-23. https://doi.org/10.23856/0906.