Archives

2016

Cover Page

2016: GLOBAL ASPECTS OF THE WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL RELATIONS IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY. MONOGRAPH

Protokol z posiedzenia Rady Wydzialu Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej z dnia 26 lutego 2016 roku.

Wydrukowane na zlecenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomicznego Narodowego Uniwersytetu w Krzywym Rogu (protokol №8 z dnia 25 lutego 2016 roku).

Cover Page

2016: GLOBAL ASPECTS OF THE WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL RELATIONS IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY. STUDENT SECTION

Protokol z posiedzenia Rady Wydzialu Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej z dnia 26 lutego 2016 roku.

Wydrukowane na zlecenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomicznego Narodowego Uniwersytetu w Krzywym Rogu (protokol №8 z dnia 25 lutego 2016 roku).


2015

Cover Page

2015: GLOBAL ASPECTS OF THE WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL RELATIONS IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY. STUDENT SECTION

Globalne aspekty Gospodarstwa Światowego i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarki: materiały Międzynarodowej NaukowoPraktycznej Konferencji Studenckiej, Częstochowa, Akademia Polonijna, 2015, s.195.


1 - 3 of 3 Items