Protokol z posiedzenia Rady Wydzialu Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej z dnia 26 lutego 2016 roku.

Wydrukowane na zlecenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomicznego Narodowego Uniwersytetu w Krzywym Rogu (protokol №8 z dnia 25 lutego 2016 roku).

Globalne aspekty Ekonomii Swiatowej i Stosunkow Miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci gospodarczej: miedzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna (sekcja studencka), Czestochowa, Akademia Polonijna, 2016, s.73.

Published: 2016-12-07