A COMPARISON OF SOME MAJOR AMENDMENTS IN THE HIGHER EDUCATION LAW IN POLAND AND UKRAINE

  • Liudmyla Rybalko Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"
Keywords: management, higher education, changes, qualifications framework, educational level

Abstract

The author analyses the recent changes that have been introduced in the higher education in Ukraine based on the amended Higher Education Act (2016) and compares it to the amended Polish Law on Higher Education.

Author Biography

Liudmyla Rybalko, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"
Associate Professor PhD

References

Koncepcyjny model finansowania uczelnie wyższych przez państwo za wynikami działalności (2016, marc 08). [Electronic resource]. Retrieved from https://www.cedos.org.ua/uk/osvita/ kontseptualna- model-derzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-rezultatamy-diialnosti.

Minimum socjalne w marcu 2015 r. (2015, września 15). [Electronic resource]. Retrieved from http://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2015/09/www-MS-2015-03.pdf. Ministerstwo Polityki Społecznej o minimum cocjalne (2017, luty 06). [Electronic resource]. Retrieved from http://www.msp.gov.ua/news/12305.html.

Opinia ekspertów: Czy należy połączać uniwersytety w regionach? (2016, lipiec 30). [Electronic resource]. Retrieved from http://vnz.org.ua/statti/9447-dumka-ekspertiv-chy- dotsilno-obednuvaty-universytety-v-regionah.

Państwowa Komisja Akredytacyjna (2017, styczeń 13). [Electronic resource]. Retrieved from http://www.pka.edu.pl/misja/.

Program „Edukacja. Ukraina XXI wieku”. (1996, maj 29). [Electronic resource]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF.

Przewodnik po deregulacji odbiurokratyzowanie szkolnictwa wyższego (2016, czerwiec 23). [Electronic resource]. Retrieved from http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_10/c1559aef93252daabd158a4d4108b082.pdf.

Sprawozdanie analityczne. (2015, marc 31 – kwiecień 02). Tempus project 544524 - TEMPUS - 1-2013-1 - PL - TEMPUS - SMHES "Ramka kwalifikacji w branży nauk o środowisku dla ukraińskich uniwersytetów" m. Wiedeń, Austria, 7-10.

System informacyjny Konkurs (2017, luty 08). [Electronic resource]. Retrieved from http://vstup.info/#home-slider.

System zabezpieczenia jakości szkolnictwa wyższego w procesie Bolońskim i mechanizmy jego implementacji na Ukrainie. (2016, grudnia 20). [Electronic resource]. Retrieved from http://old.niss.gov.ua/monitor/juni08/16.htm.

Ukraiński Centrum Oceny Jakości Kształcenia. (2016, grudzień 15). [Electronic resource]. Retrieved from http://testportal.gov.ua/.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. (2005, lipiec 27). Dz.U. 2005 No. 164 poz. 1365 nowelizowana. [Electronic resource]. Retrieved from http://www.test.if.ua/wp-content/uploads/2011/01/zakon_pro_vyschu_osvitu.pdf.

Wywiad Ministra Edukacji i Nauki Ukrainy L. Hrynevych Ukraińskiej Narodowej Agencji Informacyjnej Ukrinform. (2016, czerwiec 29). [Electronic resource]. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249148467.

Zmiany w finansowaniu uczelni. (2016, pażdziernik 18). Premie za mniejszą liczbę studentów i łączenie się uczelni? [Electronic resource]. Retrieved from http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/finansowanie-uczelni-mnisw-dotacje- nowy,0,0,2173440.html.


Abstract views: 137
PDF Downloads: 108
Published
2017-02-11
How to Cite
Rybalko, L. (2017). A COMPARISON OF SOME MAJOR AMENDMENTS IN THE HIGHER EDUCATION LAW IN POLAND AND UKRAINE. Scientific Journal of Polonia University, 22(3), 105-115. https://doi.org/10.23856/2213