KEES VAN KERSBERGEN, BARBARA VIS, COMPARATIVE WELFARE STATE POLITICS. DEVELOPMENT, OPPORTUNITIES AND REFORMS


  • Piotr Rubaj

Abstract

Pomimo upływu dziesiątek lat, od kiedy w połowie ubiegłego stulecia polityka „paostwa dobrobytu” stała się nieodłącznym ele- mentem ekonomiczno-społecznych programów krajów wysoko roz- winiętych nadal pozostaje ona tematem wielu dyskusji i rozważao na ile jej realizacja jest możliwa we współczesnych czasach w warunkach silnej międzynarodowej konkurencji gospodarczej. Wielu autorów podejmując ten temat w publikacjach naukowych zadaje pytanie czy jest ona osiągnięciem gospodarki rynkowej i egalitarnego podejścia do potrzeb społecznych czy też obciążeniem i ograniczeniem w roz- woju demokratycznych krajów. Nowe potęgi gospodarcze z mocar- stwowymi aspiracjami zmieniają geopolityczny obraz świata oraz wymuszają koniecznośd stałego udoskonalania i reformowania naro- dowych gospodarek w celu podnoszenia ich międzynarodowej konku- rencyjności. Tak sytuacja często prowadzi do dylematów polegających na konieczności wyborów pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a realizacją ekspansywnej polityki gospodarczej.

Abstract views: 73
PDF Downloads: 31
Published
2014-02-10
How to Cite
Rubaj, P. (2014). KEES VAN KERSBERGEN, BARBARA VIS, COMPARATIVE WELFARE STATE POLITICS. DEVELOPMENT, OPPORTUNITIES AND REFORMS. Scientific Journal of Polonia University, 8(1), 179-184. https://doi.org/https://doi.org/10.23856/0811