STRATEGIC MANAGEMENT OF A COMPANY UNDER THE CONDITIONS OF A CHANGING ENVIRONMENT


Keywords: management, company strategy, strategic management

Abstract

 The functioning of enterprises in the changing environment is exposed to high risks. Ability to respond appropriately to changes is associated with the need to develop the right strategy. Managing a business is a big challenge for managers. Distinguishing strategic and operating decisions is a crucial element of planning and organising activity. Define objectives and indicators depicting their implementation is the basis for strategic management. These problems are discussed in this article.

References

Danilewicz, D. (2012). Szkolenie i rozwój w praktyce. (Rostkowski T., Danilewicz D. Reds.). Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym. Warszawa: Difin 2012. [in Poland].
Drucker, P. F. (2009). Zarządzanie XXI wieku – wyzwania. Warszawa: MT Biznes Sp. z o.o. [in Poland].
Gierszewska, G. (2016). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE. [in Poland].
Jędrzejczyk, J. (2001). Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [in Poland].
Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2001). Strategiczna Karta Wyników: praktyka.Warszawa: CIM. [in Poland].
Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2007). Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa PWN. [in Poland].
Kotler, Ph. (1999). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & Ska. [in Poland].
Kowalczyk, J. (2011). Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce. Warszawa: CeDeWu. [in Poland].
Morawski, M., Niemczyk, J., Perechuda, K. and Stańczyk-Hugiet E. (2010). Metody zarządzania. Zarządzanie. Kanony i trendy. Warszawa: C.H. Beck. [in Poland].
Niestrój, R. (1998). Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. [in Poland].
Obłój, K. (1998). Strategia sukcesu firmy. Warszawa: PWE. [in Poland].
Obłój, K. (2001). Strategia organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [in Poland].
Penc, J. (2002). Strategie zarządzania. Warszawa: Placet. [in Poland].
Penc, J. (2003). Zarządzanie w warunkach globalizacji. Warszawa: Difin. [in Poland].
Pierścionek, Z. (2003). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [in Poland].
Porter, M. E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE. [in Poland].
Stabryła, A. (2011). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [in Poland].
Strona Główna. (2017). Portal Zarządzania. [Electronic resource]. Retrieved from http://biznet.gotdns.org. [in Poland].
Styś, A., Styś, S. (2006). Istota i znaczenie kreatywności jako podstawy sukcesu rynkowego. Proces kreatywności w marketingu, (A. Styś red.). Wrocław: AE we Wrocławiu. [in Poland].
Szymura-Tyc, M. (2002). Zarządzanie przez wartość dla klienta. Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie. (L. Żabiński, K. Śliwińska, Reds.). Warszawa: PWE. [in Poland].
Urbanowska-Sojkin, E. (2004). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [in Poland].
Published
2017-12-28
How to Cite
Skalik, M., Burunova, O., & Suriak, A. (2017). STRATEGIC MANAGEMENT OF A COMPANY UNDER THE CONDITIONS OF A CHANGING ENVIRONMENT. Scientific Journal of Polonia University, 25(6), 38-43. https://doi.org/https://doi.org/10.23856/2504