WATER COMPOSITION ASSESMENT FROM THE WATER SUPPLY AND MINERAL WATER

Keywords: water quality, water composition, mineral waters, tap water

Abstract

Water is a key factor conditioning our lives and the minerals dissolved in it are one of the main sources of supplementing their deficiency. Water makes up about 60% of the body weight of an adult human, while the human body does not store water, which is why it is very important to permanently refill it. Without water, it would be impossible to have many processes in the body such as digestion, regulation of body temperature, proper mobility of joints or intrabody transport of nutrients and metabolic products. Water supplied to the body comes mainly from two distribution channels, as bottled water or water from the water conduit. In recent years, there has been a significant increase in the consumption of bottled water, which is the result of ubiquitous advertising of drinking water in this form. However, there is a group of consumers who drink tap water.

The aim of the work was to compare the content of selected minerals in botteled waters purchased in stores and water from the water supply network. An attempt was made to answer the question whether the incurring of higher costs for the purchase of bottled water is justified in order to satisfy the body's needs for minerals or perhaps tap water meets these needs to a similar degree.

Comparison of the content of selected mineral components in tap water and bottled water shows that in most cases tap water is not inferior to the content of the determined minerals in bottled water.

References

Astel, A., Michalski, R., Bigus, K., Łyko, A., Jabłońska, M., Szopa, S. (2014). (Marcin Rewerenda, Red.). Fakty i mity o wodzie do spożycia, Laboratoria Aparatura Badania, 19 (2), 6-14. [in Poland].
Bodora, S. (2016). Badania fizyko-chemiczne wód mineralnych Krynicy-Zdrój. (Marcin Rewerenda, Red.). LAB Laboratoria Aparatura Badania, No. 5, 36-40. [in Poland].
Czerwińska, D., Gulińska, E. (2005). Podstawy żywienia człowieka. Warszawa: WsiP. 2005. [in Poland].
Jarosz, M. (2012). Woda i elektrolity. Normy żywienia dla populacji polskiej. (M. Jarosz, Red.), Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia, 143-153. [in Poland].
Kalembasa, D., Jaremko, D. (2008). Skład chemiczny wody w Siedleckiej sieci wodociągowej. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 8, 81-86. [in Poland].
Kłos, L. (2016). Spożycie wody butelkowanej w Polsce i jej wpływ na środowisko przyrodnicze. Barometr Regionalny, t. 14, No. 1, 111-117. [in Poland].
Kurzepa, J., Hordyjewska, A. (2014). Pierwiastki występujące w organizmie. Chemia organizmów żywych, Radomskie Towarzystwo Naukowe, 5-15. [in Poland].
Lach, J., Stępniak, L., Ociepa-Kubicka, A. (2018). Antybiotyki w środowisku jako jedna z barier dla zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, t. 13, No. 1, 197-207. [in Poland].
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. [in Poland].
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). [in Poland].
Salomon, A., Regulska-Ilow, B. (2013). Polskie butelkowane wody mineralne i lecznicze - charakterystyka i zastosowanie. Zakład Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 53-65. [in Poland].
Sapek, A. (2008). Chlorki w wodzie na obszarach wiejskich, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 8, 263-281. [in Poland].
Sapek, A. (2009). Współczesne źródła chlorków w środowisku wód śródlądowych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, No. 40. [in Poland].
Szymonik, A., Lach, J. (2012). Zagrożenie środowiska wodnego obecnością środków farmaceutycznych. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 15 (3), 249-263. [in Poland].
Wanot, B. (2017). Obecność antybiotyków w wodach jako jedna z przyczyn lekooporności. (M. Seidel-Przywecka, Red.). Technologia wody, 5, 14-19. [in Poland].
Wojtasik, A., Jarosz, M., Stoś, K. (2012). Składniki mineralne. (Mirosław Jarosz, Red.). Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, 123-142. [in Poland].
Wojtaszek, T. (2006). Woda mineralna jako czynnik ekologicznej profilaktyki zdrowotnej. (Teresa Wojnowska, Red.). Journal of Elementology, Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, 11(3), 399-409. [in Poland].
Wojtaszek, T. (2012). Profilaktyczno-zdrowotne działanie wód mineralnych. (Teresa Wojnowska, Red.). Journal of Elementology, Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, 11(1), 119-126. [in Poland].
Zdanowicz, A., Płatek, B. (2013). Twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Analiza jakości wody SUW Józefów w aspekcie twardości. Józefów, sierpień. [in Poland].
Ziemiński, Ś. (2006). Rola równowagi wodno-mineralnej w organizmie. Agro Przemysł, specjalny lato 2006. [Electronic resource]. Retrieved from http://www.wodadlazdrowia.pl/pl/318/0/rola-rownowagi-wod-min-.html [in Poland].

Abstract views: 318
PDF Downloads: 176
Published
2018-02-23
How to Cite
Wanot, B., Milkiewicz, P., & Arfao, A. T. (2018). WATER COMPOSITION ASSESMENT FROM THE WATER SUPPLY AND MINERAL WATER. Scientific Journal of Polonia University, 26(1), 117-124. https://doi.org/10.23856/2608

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>