MARSHAL JOSEPH PILSUDSKI AND REBORN POLAND

  • Wladyslaw Majkowski Polonia University in Czestochowa

Abstract

May 12 this year, it has been 80 years, since one of the greatest of Poles, our homeland has ever had – Marshal Joseph Pilsudski has departed to the eternal watch. That is he, more than anybody else, undertook efforts to restore to political being Polish Republic, which did not exist politically for 123 years. It was on October 24, 1795 that three neighboring powers: Russia, Prussia and Austria shared the rest of the territory of the Polish Republic in its third partition. Signed two years later the partitions convention in St. Petersburg on January 26 1797 has permanently legitimized this state of affairs. Uprisings such as Kosciusko Insurrection of 1794, November Uprising of 1830, and the January Uprising of 1863 were not able to reverse this state of affairs. Hopes connected with French-Russian war of 1812 proved to be too barren hopes. Poles had to wait for the arrival dreamed by Mickiewicz “war of the nations” and take advantage of this incredible coincidence, that at one time three invaders suffered military defeat. This favorable situation predicted and fully took advantage of it, the future Head of State – Joseph Pilsudski. He was for the whole galaxy of patriots’ inspirer and leader in those very complicated times. He was a man of great capacity, able to answer to challenges of those years.

Author Biography

Wladyslaw Majkowski, Polonia University in Czestochowa
Prof. PhD

References

Czubiński A., Konflikt Piłsudski–Szeptycki (1920-1926), „Studia Histo- ryczne nad Polityką, Gospodarkę i Kulturą”, Zielona Góra 2002.

Czuraj H., Wojna 1920 roku. Z dziennika, w: J. Odziemkowski (red.), Bitwa Warszawska 1920 roku. W obronie niepodległości, Warszawa 2006.

Daszyński I., Wielki człowiek w Polsce, Warszawa 1925.

Jałowiecki M., Wolne Miasto, Warszawa 2002.

Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, Kraków Łomianki 2006, t. I, II, III, IV.

Klimecki M., Legiony Polskie 1914-1918, w: Legenda Legionów, red. P. Wójcik, Warszawa 2008.

Kośmider T., Planowanie wojenne w Polsce w latach 1921-1926, Toruń 2001.

Szaniawski J., Marszałek Piłsudski. W obronie Polski i Europy, Warszawa 2008.

Miedziński B., Moje wspomnienia, „Zeszyty Historyczne”1976, nr 36. Osica J., Sowa A., Bitwa Warszawska. 1920 rok niezwykły, Poznań 2011. Sieroszewski W., Wspomnienia, mps, IJP.

Skibiński F., Historia nie zaczyna się od czerwonej kreski, w: Na stos rzucili. Relacje legionistów, powstańców, ochotników 1920 roku, Warszawa 2000.

Szczepański J., Wojna 1920 na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa– Pułtusk 1995.

Wyszczelski L., Operacja Warszawska. Sierpień 1920, Warszawa 2005.


Abstract views: 188
PDF Downloads: 238
Published
2015-09-10
How to Cite
Majkowski, W. (2015). MARSHAL JOSEPH PILSUDSKI AND REBORN POLAND. Scientific Journal of Polonia University, 13(2), 13-44. https://doi.org/10.23856/1301