RELIGIOUS PORTRAIT OF JOSEPH PILSUDSKI

  • Wiesław Jan Wysocki Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Abstract

Presentation of religious silhouette of man is not a simple matter, because we touch the sphere of the unique relationship of man to God. It is impossible to penetrate to the end the mystery of the soul. Also Joseph Pilsudski took his mystery to the tomb in the crypt of Wawel Cathedral. We can only remain in the realm of the known facts, and the whole essence of the problem, leaving Providence and Her mercy. He appealed to the mercy of God himself in one of the most poignant Polish army orders issued before the dramatic battles of May 1926 years. Marshal Pilsudski came from a Catholic family, and the family formed the grounds of his philosophy of life. He carried with him the cult of motherhood and a deep respect for his mother. It was his will, that his heart would be buried in the grave of his mother at the Vilnius Rossa cemetery. On the marble slab one can read: Mother and her son's heart. Pilsudski affiliation to the Catholic Church was not generally questioned and it was only in the seventies that dispute flared up following the disclosure of some unknown documents - published evidence of belonging of Joseph Pilsudski to the Evangelical community. Today we know the circumstances in which this “conversion” occurred. May 24, 1899 r. in Lomza in the face of pastor Mikulski; 31-year-old Joseph Pilsudski made a profession of Evangelical-Lutheran faith. The reason for this was a marriage that soon (15 July 1899.) was concluded with Maria Kazimiera from Koplewski Juszkiewicz. Because Mary was divorced, they could not marry in the Catholic Church. Pilsudski returned to the bosom of the Catholic Church by making profession of faith after the death of his first wife. Impressive funeral of Marshal Piłsudski was not only a funeral of great fighter for country independence, the victorious commander-in-chief of Warsaw Battle and a famous statesman, but also the funeral of a member of the Catholic Church, confidently entrusting himself to God’s merciful majesty.

References

Bartnik J.M., Storożyńska E., Matka Boska Łaskawa a Cud nad Wisłą, Warszawa 2011.

Biegun K., Arcypasterz Polski Wygnańczej Biskup Polowy WP ks. Józef Feliks Gawlina, Warszawa 1993.

Cygan W.K., Wysocki W.J., Dla Ciebie, Polsko, krew i czyny moje!… Duszpasterstwo wojskowe Legionów Polskich, Warszawa 1997.

Cywiński B., Ogniem próbowane, Z dziejów najnowszych kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodnie, Warszawa 1982.

Fedorowicz T., Czy Józef Piłsudski był protestantem?, „Więź” 1971, nr 11. Iłłakowiczówna K., Wiersze o Marszałku Piłsudskim, Warszawa 1936.

Jędrzejewicz W., Józef Piłsudski 1867-1935. Życiorys, Warszawa 1985.

Jędrzejewicz W., Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, Warszawa 1989, t. I.

Księga zbiorowa ku czci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w dniu Jego imienin, Warszawa 19 marca 1935 r.

Kubisz K.B., Jeszcze o wyznaniu Marszałka Piłsudskiego, „Tygodnik Powszechny” 1971, nr 41.

Lechicki Cz., W sprawie wyznania Marszałka Piłsudskiego, „Tygodnik Powszechny” 1971, nr 41.

Lepecki M., Pamiętnik Adiutanta Marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1987.

Łukawy J., Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek, „Nasza Służba” 2015, nr 10.

Mało komu znany szczegół z życia Józefa Piłsudskiego, „Poseł Ewangelicki” 1964, nr 9, s. 2-3;

Skwarczyński S., Przemiany duchowe Józefa Piłsudskiego, „Niepodległość” 1976, nr 10.

Urbankowski B., Filozofia czynu, Warszawa 1988.

Warszawski J., Studia nad wyznaniowością religijną marszałka Józefa Piłsudskiego, Londyn 1978.

Weryński H., Czy Józef Piłsudski był protestantem?, „Więź” 1971, nr 7-81; 1972, nr 1.

Wójcik Z., Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1999.

Wysocki W.J., Józefa Piłsudskiego konterfekt religijny, „Niepodległość i Pamięć” 1997, nr 9.

Wysocki, W.J., Maryjny Marszałek i Generał. Piłsudski i Haller, w: Szkice z dziejów Polski chrześcijańskiej, Warszawa 2014.

Zagórska A., Moje spotkania z J. Piłsudskim, Archiwum Władysława Pobóg-Malinowskiego, T. XXII/1, Materiały do biografii Marszałka. Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.

Zieliński R., Czy Józef Piłsudski był protestantem?, „Więź” 1972, nr 1.

Zieliński S.,Wysocki W.J, Wawelska krypta i papieski tron, Nadarzyn 2014.


Abstract views: 125
PDF Downloads: 271
Published
2015-09-06
How to Cite
Wysocki, W. J. (2015). RELIGIOUS PORTRAIT OF JOSEPH PILSUDSKI. Scientific Journal of Polonia University, 13(2), 71-90. https://doi.org/10.23856/1303