KNOWLEDGE OF PATIENTS ON HERPES SIMPLEX VIRUS

  • Bartosz Wanot Polonia University in Czestochowa
  • Monika Tysiąc-Miśta Section of Dental Materials Science
  • Agnieszka Biskupek-Wanot

Abstract

Herpes simplex virus is a virus which is spread worldwide. It is estimated that up to 90% of human population is infected by it. Due to the ways of spreading (saliva, sexual intercourse) HSV infection is common in human population and constitutes a serious health problem. Knowing that this disease may manifest itself in many different ways leading to severe conditions like meningitis it is very important to educate the socie- ty about theses dangers. In order to investigate dental patients' knowledge about herpes a survey was conducted. 50 patients took part in the research. The ques- tions covered the following topics: What is the level of patients' knowledge about cold sores? Whether patients consult on herpes labialis with a doctor? If not, how do they expand their knowledge on this sub- ject? Did the patients observe an increased severity of disease in autumn and winter? How do the respondents treat herpes labialis? What is the degree of infectivity in families of people with herpes? The conducted study reviled that the majority of respondents showed a good and a very good level of knowledge about cold sores. Patients possessed their knowledge mainly through conversations with friends and family and Internet research. It was also found that in most cases patients apply proper treatment. That is why the treatment effects are satisfactory.

References

Majewska A., Łuczak M. Zakażenie wirusem opryszczki pospolitej u dzieci i młodzieży. Zakażenia 2007; 4: 73-76.

Bednarek M. Zakażenie wirusem opryszczki HIV – etiologia, epide- miologia, objawy kliniczne. Lekarz 2005; 5: 115-118.

Bałczewska E. Zakażenie jamy ustnej wirusem opryszczki zwykłej na podstawie piśmiennictwa. Czasopismo Stomatologiczne 1997; 12: 810-815.

Wysoki J., Salomon-Słowińska D. Zakażenie wirusem Herpes Simplex – postacie kliniczne i ich leczenie. Zakażenia 2003; 3: 62-67.

Majewska, A, Romejko-Wolniewicz, E., Zaręba-Szczudlik, J. i wsp. Wirus opryszczki pospolitej typu 1: epidemiologia i udział wi-rusa w zakażeniach narządów płciowych. Nowa Medycyna 2011; 1: 16-19.

Dziubek Z. Choroby zakaźne i pasożytnicze. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2003.

Knychalska-Karwan Z. Właściwości błony śluzowej jamy ustnej a jej podatność na niektóre schorzenia. Poradnik Stomatologiczny 2004; 6: 28-33.

Walkowiak, B, Namysł, J., Prokop, J., Żaba, R.. Opryszczka narządów płciowych–klinika i epidemiologia. Post Dermatol Alergol 2007; 24: 194-201.

Zajkowska, J. M., Hermanowska-Szpakowicz, T., Pancewicz, S. A. i wsp. Opryszczkowe zapalenie mózgu herpes simplex – encephalitis. Polski Przegląd Neurologiczny 2006; 2.1: 22-26. Tysiąc-Miśta M., Biskupek-Wanot A. Wirus opryszczki pospolitej.

Medical Tribune 2014; 3: 23-24.

Figlerowicz M. Pierwotne i wtórne zakażenia wirusami Herpes simplex – problemy kliniczne i terapia. Zakażenia 2004; 6: 64-7.


Abstract views: 286
PDF Downloads: 299
Published
2015-02-11
How to Cite
Wanot, B., Tysiąc-Miśta, M., & Biskupek-Wanot, A. (2015). KNOWLEDGE OF PATIENTS ON HERPES SIMPLEX VIRUS. Scientific Journal of Polonia University, 14(3), 7-23. https://doi.org/10.23856/1401

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>