STUDENT INTERNSHIP OF DROHOBYCH STATE IVAN FRANKO PEDAGOGICAL UNIVERSITY AND POLONIA UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA – COMPARATIVE ANALYSIS

  • Mariya Vynarchyk Polonia University in Czestochowa

Abstract

Pedagogical practice is an integral part in the education system. This study focuses on a comparative analyzing of pedagogical practice in State Pedagogical University Ivan Franko in Drohobych and Polonia University in Częstochowa and belongs to the field of pedagogy. We explored the basic criteria of pedagogical practice in the education system: basic definitions, general provisions, objectives, learning outcomes, organization and holding period, forms of practice.

References

Praktyki pedagogiczne w Akademii Polonijnej w Częstochowie www.praktyki.ap.edu.pl

Poradnik praktyk pedagogicznych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Wyd. EXPOL, Włocławek 2011.

Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli, red. B. Walkiewicz, Wydawnictwo CODN Warszawa 2006.

E. Kozdowicz, A. Przecławska, Absolwent pedagogiki dziś – perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2006.

Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na wydziale humanistycznym, UMCS www.praktyki.wh.umces.lublin.pl


Abstract views: 167
PDF Downloads: 97
Published
2015-11-06
How to Cite
Vynarchyk, M. (2015). STUDENT INTERNSHIP OF DROHOBYCH STATE IVAN FRANKO PEDAGOGICAL UNIVERSITY AND POLONIA UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA – COMPARATIVE ANALYSIS. Scientific Journal of Polonia University, 15(4), 9-30. https://doi.org/10.23856/1501