LAW ON STATE EMERGENCY MEDICAL SERVICES – THE LEGAL PROVISIONS AROUSING CONTROVERSY AMONG PARAMEDICS

  • Monika Misterska Warsaw University named after Maria Sklodowska-Curie
  • Bartosz Wanot Polonia University in Czestochowa
  • Przemysław Żuratyński Warsaw University named after Maria Sklodowska-Curie

Abstract

The article describes the changes in Law on State Emergency Medical Services in Poland. The authors offer a critical analysis of the current situation and proposal for the future development of emergency medicine in Poland based on changes in law, organization and education.

References

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.; sprost. Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319)

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654)

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1887).

http://ratunek24.pl/ministrowie-o-ratownictwie-medycznym: data dostępu 17.01.2016 r. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/238150: data dostępu 17.01.2016


Abstract views: 244
PDF Downloads: 370
Published
2015-10-10
How to Cite
Misterska, M., Wanot, B., & Żuratyński, P. (2015). LAW ON STATE EMERGENCY MEDICAL SERVICES – THE LEGAL PROVISIONS AROUSING CONTROVERSY AMONG PARAMEDICS. Scientific Journal of Polonia University, 15(4), 33-42. https://doi.org/10.23856/1502

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>