Szymańska, M. (2015). KARDYNAŁ GERHARD LUDWIG MÜLLER, UBÓSTWO, ZE WSTĘPEM PAPIEŻA FRANCISZKA, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN 2014, S. 156. Scientific Journal of Polonia University, 12(1), 145-151. https://doi.org/10.23856/1208