Scientific Journal of Polonia University
Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie „Educator”
Sekretarz redakcji / Secretary: Justyna Rozmarynowska
ul. Pulaskiego 4/6, PL 42-200 Czestochowa
Tel. +48 (34) 368-42-15; fax +48 (34) 324-96-62
E-mail: wydawnictwo@ap.edu.pl
www.ap.edu.pl/wydawnictwo
Published: 2017-01-01

Full Issue

Articles