Arkhypenko, Svitlana, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine