A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kengne, Yves Merlin, Polonia University in Czestochowa
Khadartsev, Oleksandr, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
Khotskina, Svitlana, `Kryviy Rih National University` State Higher Education Establishment
Khrapkina, Valentyna, Kyiv Higher Educational Institution "Kyiv University of Market Relations"
Kibalnyk, Liubov, Bogdan Khmelnitsky National University of Cherkasy
Kirzhetska, Mariya, Lviv Polytechnic National University
Kirzhetskyy, Yuriy, Lviv State University of Internal Affairs
Klymkovych, Ivan, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
Knot-Świtała, Anna, The F. Chopin Regional Clinical Hospital No. 1 in Rzeszow
Koleshchuk, Orest, Lviv Polytechnic National University
Kome, Abraham, John Pall II International University of Bafang
Kome, Abraham, John Paul II International University of Bafang (Poland)
Kome, Abraham, John Paul II International University of Bafang (Cameroon)
Kondratiuk, Olga, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky
Kondratyuk, Olga, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Kopaygora, Ivan, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Koperek, Adam, University of Humanities and Economics in Lodz
Koperek, Jerzy, The John Paul II Catholic University of Lublin
Koriniev, Valentyn, Zaporizhzhya National University
Korinyev, Valentyn, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"
Korovina, Elena, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Korzekwa, Piotr
Kosior-Lara, Adrianna, Polonia University in Czestochowa
Kostiuchenko, Alina, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Kotane, Inta, Rezekne Academy of Technologies

126 - 150 of 433 items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>