A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

P

Padalka, Oleg, National Pedagogical Dragomanov University
Panchenko, Mykola, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Pasenko, Oksana, Polonia University in Czestochowa
Pasenko, Vladislav, Cherkasy State Technological University
Pasichnyk, Natalya, Kryvyi Rih National University
Paslavska, Viktoriya, Precarpathian Institute named after Mykhailo Hrushevsky
Pestova, Tetyana, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"
Petkova, Lesia, State Technological University
Petrashko, Liudmyla, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Petrashko, Petro, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Petrishina, Tetiana, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Petrushka, Tetiana, Lviv Polytechnic National University
Pikalov, Yuriy, Cherkasy State Technological University
Pikulyk, Oksana, Lesya Ukrainka Eastern European National University
Podgórski, Ryszard, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Podgurska, Tamara, National Economic University named after Vadym Hetman
Podgurskа, Tаmаrа, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"
Podkowińska, Monika, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Podlecki, Franciszek, Polonia University in Czestochowa
Polański, Adam, Polonia University in Czestochowa
Poliakova, Victoriia, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"
Poliakova, Victoriia, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Polishchuk, Irina, Kryvyi Rih National University
Poluzhyn, Michael, Polonia University in Czestochowa
Poluzhyn, Mikhael, Polonia University in Czestochowa

1 - 25 of 31 items    1 2 > >>